Tentang Kami

Natasha

Natasha Zulkifli, Founder Director of WIR Malaysia

“It‌ ‌all‌ ‌started‌ ‌with‌ ‌a‌ ‌dream…”‌ ‌–‌ ‌Natasha‌ ‌Zulkifli,‌ ‌Founder-Director‌ ‌Women‌ ‌In‌ ‌Rail‌ ‌ (WIR)‌ ‌Malaysia.‌ Namun,‌ ‌setelah‌ ‌menyedari‌ ‌bahawa‌ ‌Malaysia‌ ‌memerlukan‌ ‌bakat‌ ‌berkualiti‌ ‌bagi‌ ‌ menyokong‌ ‌inisiatif-inisiatif‌ ‌industri‌ ‌rel‌ ‌negara‌ ‌yang‌ ‌pesat‌ ‌membangun‌ ‌termasuklah‌ ‌ projek‌ ‌High‌ ‌Speed‌ ‌Rail‌ ‌(HSR)‌ ‌KL-Singapura,‌ Natasha‌ ‌memutuskan‌ ‌untuk‌ ‌terlibat‌ ‌ secara‌ ‌aktif‌ ‌bagi‌ ‌melakukan‌ ‌sesuatu‌ ‌atas‌ ‌dasar‌ ‌kepentingan‌ ‌negara.‌ ‌ Bagi‌ ‌sesiapa‌ ‌yang‌ ‌mengenali‌ ‌Natasha,‌ ‌beliau‌ ‌merupakan‌ ‌seorang‌ ‌yang‌ ‌tekad‌ ‌dan‌ ‌ gigih‌ ‌dalam‌ ‌mendapatkan‌ ‌sesuatu.‌ ‌Natasha‌ ‌percaya,‌ ‌jika‌ ‌dia‌ ‌benar-benar‌ ‌ menginginkan‌ ‌sesuatu,‌ ‌dia‌ ‌perlu‌ ‌berusaha‌ ‌keras‌ ‌bagi‌ ‌merealisasikan‌ ‌impiannya.‌

Bermula‌ ‌di‌ ‌rumah,‌ ‌Natasha‌ ‌berkongsi‌ ‌idea‌ ‌penubuhan‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌bersama‌ ‌keluarga‌ ‌termasuklah‌ ‌anak‌ ‌perempuan‌ ‌beliau,‌ ‌Laura.‌ Langkah‌ ‌pertama,‌ ‌Natasha‌ ‌perlu‌ ‌meyakinkan‌ ‌Laura‌ ‌untuk‌ ‌meneruskan‌ ‌pelajaran‌ ‌beliau‌ ‌di‌ ‌dalam‌ ‌bidang‌ ‌sains,‌ ‌kerana‌ ‌bidang‌ ‌ini‌ ‌merupakan‌ ‌satu‌ ‌bentuk‌ ‌jaminan‌ ‌bagi‌ ‌berdepan‌ ‌dengan‌ ‌arus‌ ‌perkembangan‌ ‌global‌ ‌terutamanya‌ ‌dalam‌ ‌industri‌ ‌pengangkutan‌ ‌rel‌ ‌yang‌ ‌semakin‌ ‌mencabar.‌ ‌Bagi‌ ‌Natasha,‌ ‌anak‌ ‌muda‌ ‌seperti‌ ‌Laura‌ ‌lah‌ ‌yang‌ ‌bakal‌ ‌menjadi‌ ‌pelapis‌ ‌dalam‌ ‌memastikan‌ ‌pembangunan‌ ‌negara‌ ‌dan‌ ‌Laura,‌ ‌sependapat‌ ‌dengan‌ ‌idea‌ ‌ini.‌

Setelah‌ mendapatkan‌ ‌sokongan‌ ‌100%‌ ‌daripada‌ ‌ahli‌ ‌keluarga,‌ ‌Natasha‌ ‌terus‌ ‌menghubungi‌ ‌WIR‌ ‌UK‌ ‌bagi‌ ‌mendapatkan‌ ‌pula‌ ‌pandangan‌ ‌serta‌ ‌sokongan‌ ‌mereka‌ ‌ mengenai‌ ‌penubuhan‌ ‌WIR‌ ‌di‌ ‌Malaysia.‌ ‌Usaha‌ ‌ini‌ ‌berhasil,‌ ‌dan‌ ‌Natasha‌ ‌juga‌ ‌telah‌ ‌mendapat‌ ‌sokongon‌ ‌daripada‌ ‌sekumpulan‌ ‌CEO‌ ‌yang‌ ‌terlibat‌ ‌dalam‌ ‌industri‌ ‌rel‌ ‌di‌ ‌Malaysia.‌ ‌Rakan‌ ‌sekerja‌ ‌wanita‌ ‌Natasha‌ ‌juga‌ ‌merupakan‌ ‌penyokong‌ ‌tegar‌ ‌di‌ ‌sebalik‌ ‌penubuhan‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia.‌

WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌berjaya‌ ‌ditubuhkan‌ ‌secara‌ ‌rasmi‌ ‌pada‌ ‌September‌ ‌2017.‌ ‌Bermula‌ ‌secara‌ ‌kecil-kecilan,‌ ‌kini‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌mempunyai‌ ‌lebih‌ ‌daripada‌ ‌600‌ ‌ahli.‌ ukan‌ ‌sahaja‌ ‌golongan‌ ‌wanita,‌ ‌malahan‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌juga‌ ‌mendapat‌ ‌perhatian‌ ‌daripada‌ ‌golongan‌ ‌lelaki‌ ‌termasuk‌ ‌pelajar‌ ‌dan‌ ‌rakan-rakan‌ ‌korporat.‌ WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌banyak‌ ‌menganjurkan‌ ‌ceramah‌ ‌kepimpinan‌ ‌bersama‌ ‌pakar-pakar‌ ‌industri,‌ ‌termasuk‌ ‌penceramah-penceramah‌ ‌dari‌ ‌dalam‌ ‌dan‌ ‌luar‌ ‌negara‌ ‌dengan‌ ‌SATU‌ ‌matlamat‌ ‌iaitu‌ ‌untuk‌ ‌memartabatkan‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia.‌

Selain‌ ‌itu,‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌juga‌ ‌telah‌ ‌berjaya‌ ‌menganjurkan‌ ‌Program‌ ‌Mentor-Menti,‌ program‌ ‌penempatan‌ ‌pekerjaan,‌ ‌sesi‌ ‌berkongsi‌ ‌pengetahuan,‌ ‌serta‌ ‌banyak‌ ‌lagi‌ ‌latihan‌ ‌bagi‌ ‌meningkatkan‌ ‌perkembangan‌ ‌profesional‌ ‌dan‌ ‌modal‌ ‌insan‌ ‌untuk‌ ‌kesemua‌ ‌ahli.‌ Seperti‌ ‌kebanyakkan‌ ‌organisasi‌ ‌bukan‌ ‌untuk‌ ‌keuntungan‌ ‌‌(‘NGO’),‌ ‌‌ semua‌ ‌aktiviti‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌dijalankan‌ ‌dan‌ ‌didorong‌ ‌oleh‌ ‌sumbangan‌ ‌dana‌ ‌dan‌ ‌semangat‌ ‌kesukarelawan‌ ‌daripada‌ ‌ahlinya.‌

Hal‌ ‌ini‌ ‌dapat‌ ‌dilihat‌ ‌dengan‌ ‌jelas‌ ‌ketika‌ ‌penganjuran‌ ‌“The‌ ‌Inaugural‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌Leadership‌ ‌Conference‌ ‌2019”‌ ‌yang‌ ‌telah‌ ‌dijalankan‌ ‌pada‌ ‌8‌ ‌Julai‌ ‌2019‌ ‌bertempat‌ ‌di‌ ‌JW‌ ‌Marriot‌ ‌Kuala‌ ‌Lumpur.‌ Dengan‌ ‌kehadiran‌ ‌lebih‌ ‌daripada‌ ‌500‌ ‌peserta,‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌telah‌ ‌mencatit‌ ‌sejarah‌ ‌dengan‌ ‌menganjurkan‌ ‌persidangan‌ ‌pertama‌ ‌seumpamanya‌ ‌di‌ ‌Malaysia.‌ Persidangan‌ ‌ini‌ ‌telah‌ ‌menggabungkan‌ ‌pelbagai‌ ‌topik‌ ‌merangkumi‌ ‌industri‌ ‌rel,‌ ‌kepimpinan‌ ‌dan‌ ‌topik‌ ‌berkaitan‌ ‌‌Science,‌ ‌Technology,‌ ‌Engineering‌ ‌and‌ ‌Mathematics‌ ‌(STEM)‌.‌ ‌Persidangan‌ ‌ini‌ ‌telah‌ ‌menjadi‌ ‌satu‌ ‌persidangan‌ ‌kepimpinan‌ ‌yang‌ ‌inklusif‌ ‌serta‌ ‌unik‌ ‌dan‌ ‌tidak‌ ‌pernah‌ ‌diadakan‌ ‌sebelum‌ ‌ini.‌ WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌berjaya‌ ‌membuktikan‌ ‌yang‌ ‌ia‌ ‌mampu‌ ‌melakukan‌ ‌sesuatu‌ ‌yang‌ ‌berbeza‌ ‌untuk‌ ‌rakyat‌ ‌Malaysia.‌ ‌

Kejayaan‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌tidak‌ ‌akan‌ ‌terhenti‌ ‌di‌ ‌sini.‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia‌ ‌akan‌ ‌terus‌ ‌berusaha‌ ‌keras‌ ‌dalam‌ ‌memartabatkan‌ ‌golongan‌ ‌belia,‌ ‌wanita‌ ‌dan‌ ‌industri‌ ‌kereta‌ ‌api‌ ‌negara.‌ ‌Itu‌ ‌janji‌ ‌kami.‌

our story

“We‌ ‌have‌ ‌made‌ ‌history‌ ‌today.‌ ‌We‌ ‌will‌ ‌not‌ ‌stop‌ ‌until‌ ‌we’re‌ ‌satisfied.”‌ ‌ -Natasha‌ ‌Zukifli,‌ ‌Founder -‌ ‌Director‌ ‌WIR‌ ‌Malaysia,‌ ‌July‌ ‌2019